Transport och logistik

För företag som säljer produkter över hela Sverige är det extremt viktigt att utarbeta en hållbar logistik. Med logistik, i detta fall, menas hur varor förflyttas och förmedlas. Då inte bara från leverantören till kunden utan även mellan olika lager inom företaget.

Kostnaden för logistik kan vara mycket hög för företag som hela tiden behöver frakta gods över landet och därför finns det också stora summor att spara för de som ser över denna del. De större företagen har ofta civilingenjörer anställda med fokus just på logistiken. Detta för att få det att löpa så smidigt som möjligt och därmed hålla nere kostnaderna. Men detta utan att minska på kvalitén.

kvinna i lastbil

Vilka transporter som är stora i ett land beror mycket på hur miljön ser ut. I Sverige är transporter med lastbil och tåg de vanligaste även om både bussgods, flyg och färjetrafik förekommer. De varor som kommer via import kommer ofta via flyg eller båt men inom landet är tåg och lastbil betydligt vanligare.

När det gäller större mängder eller större produkter är tåg vanligast. Här finns bland annat transport av järnmalm från gruvorna i norrland samt transport av virke. Många riktigt stora företag har även valt att dra in en järnväg på område för att leda in tågen på industriområdet för lastning. Däremot finns nackdelen med tåg att det är begränsat gällande utbredning i Sverige. I Norrland är tågtrafiken betydligt mer begränsad än mer söderut. Detta även om Botniabanan sakta men säkert byggs ut för att sammanbinda de större städerna.

lastbil på motorväg

Vilket transportsätt som passar bäst beror alltså främst på storlek, tyngd och hur långt det ska fraktas. Det är också detta som främst påvekrar priset.