Bra hjälp vid rivning av fastigheter

Ett byggföretag bygger inte bara hus, företaget gör också mycket annat. Ofta handlar uppdragen om renoveringar eller ombyggnader av fastigheter. Ytterligare ett uppdrag byggföretag ofta stöter på är rivning av hela eller delar av fastigheter. Om kunder allt oftare anlitar ditt företag för rivning bör du se till att dina anställda har rätt kunskap och rätt utrustning. Klicka dig vidare här för dammbekämpning och för att hitta smidiga verktyg.

Rivning av mindre fastigheter

Om byggnaden ditt företag skall riva är liten behöver ni inte några särskilda verktyg, kofot och tigersåg räcker långt. Vad ni behöver är dock kunskap om regelverk kring rivningar och kunskap om hur avfallet skall hanteras. Ni behöver till exempel ofta tillstånd för att få riva en fastighet, så kallat rivningslov. Vid en rivning är det dessutom viktigt att ni följer en viss ordning så rivningen går till på ett säkert och miljövänligt sätt.

Rivning av större fastigheter

När ni river större fastigheter är tillvägagångssättet det samma som vid rivning av mindre fastigheter, men verktygen är andra. Liksom vid rivning av små hus måste ni först avlägsna allt miljöfarligt ur fastigheten. Därefter behöver ni rejäla maskiner för att montera ner fastigheten. Skall ni riva en betongbyggnad behöver ni en grävmaskin med hydraulhammare och kanske en rivningsgrip eller betongpulveriserare.