Skogstransporter

Att avverka skog är en naturlig del av skogsbruk. Skogsindustrin är en av Sveriges mest betydelsefulla industrigrenar och en av de äldsta vi har. Exporten står för en stor del av skogsindustrin, cirka 90 procent. Bästa tidpunkten att avverka skog Årligen så exporterar skogsindustrin runt 20 miljoner ton produkter. Var fjärde lastbil i Sverige är…

Att tänka på när det är dags att sälja aktiebolag

Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig när man startar ett företag. Lönsamheten kanske inte blev så stor som du trodde eller kanske har du gjort en del felsatsningar och företaget är i kris. Eller också visar det sig att det inte var det här du ville – istället vill du sälja…