Tydliga märkningar

Märkningarna på dina varor eller redskap uppfyller en rad funktioner. Faktum är ändå att få inser hur stor betydelse etiketter och små beskrivningar har för att verksamheten ska fungera. Om du tittar på märkning ur kundens synvinkel, är det visserligen några standardiserade märken som sticker ut. Men du kommer antagligen att behöva anpassade etiketter och…

Fixa företagets ekonomi

Företaget har en sämre period och du behöver in mera pengar. Alternativet att göra nedskärningar lockar inte. Men du vet inte heller hur du genast skulle öka kundkretsen eller arbetsmängden. Inte heller är en prishöjning någon garanti för högre inkomster. Samarbeta inom företaget Har du personal i ditt företag, kanske dina anställda sitter på en…

Säker förvaring på kontoret

Ett inbrott på ditt kontor kan kosta stora summor, både på grund av det som stulits men framför allt på grund av avbrott i produktionen. Det finns flera sätt att gardera sig. Till att börja med behöver du se över hur du förvarar affärskritiska dokument. Viktiga dokument ska du absolut förvara både stöldsäkert och brandsäkert.…

Ta hand om företagets fastigheter och lokaler

Det flesta företag har egna lokaler såvida de inte är så små att de bara hyr ett kontorsutrymme. Det innebär för de flesta företagare att det är ännu en sak att tänka på, nämligen företagets lokaler. De måste nämligen skötas, kanske behövs snöskottning medan städning definitivt behövs. Företaget 55+ kan hantera dina företagslokaler om du…

Fixa enklare saker med lastbilen

Som företagare inom logistikbranschen så är det viktigt att fordonen fungerar som de ska. Förmodligen så åker de in på regelbunden service för översyn. Men det är är även viktigt att chauffören kan fixa enklare saker med lastbilen. Om man ligger efter vägarna hela veckor så kan det ibland hända något som man själv hjälpligt…

Fyll på kontorsförråden

Oavsett vad för typ av företag man bedriver så kommer man att ha ett behov av kontorsartiklar. Har man ett åkeri så kommer man att behöva sitta på kontoret emellanåt och skicka fakturor och andra kontorsgöromål. Kanske efter ett tag så har ni möjlighet att anställa någon som sköter om det praktiska på kontoret. Se…

Se över företagets logistik- och transportbehov

Logistik och transport är väldigt viktiga frågor för många företag idag. I grund och botten är vi alla beroende av dessa tjänster för att samhället ska fungera smidigt. Men somliga är mer direkt involverad i logistiken och transporter av varor på ett eller annat sätt. Rätt lösning kan göra mycket för ett företag och det…

Skogstransporter

Att avverka skog är en naturlig del av skogsbruk. Skogsindustrin är en av Sveriges mest betydelsefulla industrigrenar och en av de äldsta vi har. Exporten står för en stor del av skogsindustrin, cirka 90 procent. Bästa tidpunkten att avverka skog Årligen så exporterar skogsindustrin runt 20 miljoner ton produkter. Var fjärde lastbil i Sverige är…

Att tänka på när det är dags att sälja aktiebolag

Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig när man startar ett företag. Lönsamheten kanske inte blev så stor som du trodde eller kanske har du gjort en del felsatsningar och företaget är i kris. Eller också visar det sig att det inte var det här du ville – istället vill du sälja…