Fixa företagets ekonomi

Företaget har en sämre period och du behöver in mera pengar. Alternativet att göra nedskärningar lockar inte. Men du vet inte heller hur du genast skulle öka kundkretsen eller arbetsmängden. Inte heller är en prishöjning någon garanti för högre inkomster.

Samarbeta inom företaget

Har du personal i ditt företag, kanske dina anställda sitter på en hel hög tips du inte tänkt på. Se till att upplysa dina medarbetare i god tid om situationen. Förutom risken att någon känner sig lurad och överkörd om de plötsligt får veta att det verkligen krisar sig, så kan du faktiskt missa några riktigt bra idéer. Samarbete vinner alla på.

Överväg ett lån

Det här är visserligen inte det första alternativet du ska tänka på. Men du kan vinna på att låna till företaget. En sådan situation är till exempel då du vet att den sämre perioden är övergående. Eller om du förväntar dig att en investering ska bidra till ökade inkomster för företaget framöver. Du har flera olika möjligheter att välja mellan och kan därmed garanterat hitta något som passar ditt företag. Också ett behov av större investeringar eller flera dyra maskiner som går sönder på en gång kan vara bra orsaker att ta lån.