Säker förvaring på kontoret

Ett inbrott på ditt kontor kan kosta stora summor, både på grund av det som stulits men framför allt på grund av avbrott i produktionen. Det finns flera sätt att gardera sig. Till att börja med behöver du se över hur du förvarar affärskritiska dokument. Viktiga dokument ska du absolut förvara både stöldsäkert och brandsäkert. Utbudet är stort då det gäller säkerhetsskåp, klicka för att se mer.

Nästa steg är bevakning

För att ytterligare stärka upp säkerheten runt ditt företag och ditt kontor kan du anlita ett bevakningsbolag. De bevakar dina lokaler då det inte är någon verksamhet där. Du kan även komplettera med bevakningskameror och annan teknisk utrustning. Bevakning med hjälp av ett bevakningsbolag är ofta effektivt då det avskräcker obehöriga från att ta sig in i lokalerna.

En bra försäkring är också viktig

Du får inte hoppa över en företagsförsäkring i ditt arbete med att göra företaget säkert. En bra företagsförsäkring hjälper dig inte bara ekonomiskt vid inbrott och produktionsstopp utan ersätter också de skador som din verksamhet kan förorsaka på annans egendom. För säkerhets skull bör du även ha en olycksfallsförsäkring för dina anställda som skyddar dem under arbetstid på deras arbetsplatser.