Starta lastbilsverkstad

Det finns en hel del du behöver tänka på om du är intresserad av att starta en lastbilsverkstad. Det är ju självklart en förutsättning att du har de relevanta kunskaperna. En väg att gå är att välja att specialisera sig på ett specifikt märke eller variant av lastbil, eftersom lastbilar sinsemellan kan skilja sig åt en hel del. Det underlättar dessutom väldigt mycket när det gäller att kunna beställa och ha rätt reservdelar på lager.

trucks

Det är dessutom många kunder som tycker att det känns tryggare att lämna in sin lastbil till en verkstad som är specialiserad på just det aktuella märket. Kontrollera gärna vilka andra verkstäder som finns i området, så att du kan utnyttja en tidigare outnyttjad marknad om det märke du tänkt rikta in dig på saknas eller göra dig beredd på att profilera dig om det är så att du måste konkurrera med andra verkstäder med samma märke.

Marknadsföring

Marknadsföring är alltid viktigt, särskilt om du startar upp en helt ny verkstad. Om du specialiserat dig på ett märke som ingen annan servar i området, så är det bra att låta dina potentiella kunder veta att du finns. Om du startat en märkesverkstad för ett märke som andra verkstäder också inriktat sig på, så är marknadsföringen nödvändigt för att du ska kunna skilja ut dig från mängden. Annonsera gärna i både lokalpress och branschmedia, för att nå alla potentiella kunder.

Utrustning

Det finns också en mängd material och utrustning du behöver köpa in för att starta en verkstad. Det är här man ska satsa det mesta av sina pengar för du kommer att behöva mycket verktyg och maskiner för att ta hand om lastbilarna som kommer in.

Regler

Det finns en hel del regler som gäller när du ska öppna eller driva en bilverkstad. För det första måste du starta eget företaget, vilket man måste göra på ett visst sätt. Sedan är det lagar och regler kring just din valda verksamhet. Det kan röra sig om regler gällande hantering av kemikalier, utsläpp i luft och vatten, hantering av brandfarligt material och störningar när det gäller både lukt och ljud från din verkstad. Kontakta din kommun för att få veta aktuella regler och vilka skyldigheter du har som företagare.