Ta hand om företagets fastigheter och lokaler

Det flesta företag har egna lokaler såvida de inte är så små att de bara hyr ett kontorsutrymme. Det innebär för de flesta företagare att det är ännu en sak att tänka på, nämligen företagets lokaler. De måste nämligen skötas, kanske behövs snöskottning medan städning definitivt behövs.

Företaget 55+ kan hantera dina företagslokaler om du så vill. Det innefattar fastighetsskötsel, kontorsstädning samt andra förekommande arbetsuppgifter knutna till dina fastigheter och byggnader. Det speciella med företaget är att de som sköter fastigheterna är 55 år eller äldre. Läs mer på nätet om vilka tjänster de har att erbjuda.

Företagets fastigheter – ett stort värde

Det är viktigt att sköta sina fastigheter då de sannolikt ökar i värde över tid. I Stockholms innerstad ryktas det om rekordnivåer då det gäller kvadratmeterpris på kontorsfastigheter vid försäljning. Ditt företags fastigheter representerar alltså ett stort värde i företaget.

Värt att investera i fastigheter?

Investeringar i fastigheter är oftast lönsamma men i vissa typer av fastigheter är riskerna stora. Nu senast har vi kunnat se hur hotell har svårt att överleva, vilket gör att hotellfastigheter inte är särskilt attraktiva ut investeringssynpunkt. Säkrast är bostadshus följt av sjukhusfastigheter samt kontorshus.