Vilket körkort behövs för lastbil?

För att köra lastbil krävs ett speciellt körkort, nivå “C”. Att dessutom köra lastbil i yrket är ett stort ansvar som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns inom EU en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket som lastbilschaufför.

röd lastbil

Det innebär att utöver själva körkortet behöver man ta ett “yrkeskompetensbevis”. Detta bevis behöver sedan förnyas vart femte år och för det krävs att föraren går en återkommande fortbildning.

Det finns olika behörighetsgrader för att få köra olika typer av lastbilar. Somliga behörigheter gäller för tunga lastbilar medan andra gäller för lättare typer.

Om vi börjar med det grundläggade så krävs det för nivå “C” att man redan klarat nivå “B” och alltså också fyllt 18 år. Nivå “C” finns i fyra olika kategorier;

C1

Tung lastbil med en totalvikt som inte överstiger 7,5 ton samt personbil med en totalvikt mellan 3,5 och 7,5 ton. Då får man även koppla på ett släp som inte väger över 750kg.

C1E

Får köra samma bil som i C1 eller B med släpfordon så länge totalvikten inte blir högre än 12 tom.

C

För tung lastbil och personbil  under 3,5 ton. Även släpvagn under 750 kg.

CE

Får köra bil som kräver behörighet C samt släpfordon.

Om man inte har “Yrkeskompetensbeviset” måste man ha fyllt 21 år för att ta kort “C” eller “CE”.

En kurs för att få en behörighet på C-nivå kan innehålla följande moment:

  • Praktisk övning med fordon
  • Hur fordonet är kondstruerat och hur det fungerar
  • Vardaglig skötsel och underhåll
  • Regler för besiktning
  • Säkerhetskontroller
  • Allmän trafikteori samt trafikteori gällande tunga fordon
  • Lagar och regler som rör yrkesmässig körning

För en total överblick över samtliga körkortsnivåer kan du klicka här. Körkortsportalen har samlat information om de olika behörigheterna som kan vara bra att hålla koll på. Hänsyn till andra trafikanter är ett viktigt inslag i utbildningen och yrkesförare är ett arbete som innebär mycket ansvar.